top of page

Arbeidsongevallen zelfstandigen

ARBEIDSONGEVALLEN

De arbeidsongevallenverzekering is wettelijk verplicht in Belgie.
Elke werkgever is verplicht zijn personeel tegen het risico arbeidsongevallen te verzekeren vanaf de eerste dag. Het Fedris controleert of de werkgevers deze verplichting naleven.

Ze vergoedt de arbeiders en de bedienden van Uw onderneming voor de letsels die ze oplopen bij een ongeval op het werk of op de weg van en naar het werk.

Bent U van plan om personeel aan te werven informeer dus zeker eerst ivm deze verplichte verzekering.
Eén dag te laat aangevraagd kost U al een boete….
Wij regelen alle administratieve zaken en sturen dit door naar fonds arbeidsongevallen.

Meer info op http://www.fao.fgov.be

AANVULLENDE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN - Waarom ? 

Om de inkomstendaling van Uw medewerkers met hoge lonen beter te compenseren.
Wanneer zij het slachtoffer worden van een arbeidsongeval, dan ontvangen zij, bovenop de wettelijke vergoeding ook nog een aanvullende vergoeding.
Enkel de werknemers met een jaarlijks brutoloon hoger dan € 40.927,18 komen hiervoor in aanmerking.

CONTACTEER ONS GERUST VOOR EEN AFSPRAAK, VOLLEDIG VRIJBLIJVEND.

bottom of page