top of page

Brand particulieren

De brandverzekering beschermt uw woning en de inboedel. Wij bieden een maximale waarborg aan, niet alleen bij brand, maar ook bij storm, hagel, sneeuwdruk, waterschade, glasbreuk, aardbeving, elektrische risico’s, ontploffing, enz …

Wij komen ter plaatse om in overleg een juiste inschatting van het risico en een juiste waardebepaling te bespreken. Een correcte verzekering staat immers garant voor een volledige schadeloosstelling.

De groeiende onveiligheid doet de vraag naar een diefstalverzekering toenemen.
Deze diefstaldekking is niet zo duur als velen vaak denken en ze vormt de ideale aanvulling om uw bezittingen te beschermen.

Zelfs een ALLE RISICO polis voor uw woning behoort tot de mogelijkheden.
Hierbij is alle schade aan de woning gedekt buiten de opgesomde uitsluitingen.

WAARBORGEN

Naast de klassieke schade brand (met vlammen) bent u eveneens verzekerd voor o.a. ontploffing, blikseminslag en rook- en roetschade veroorzaakt door de slechte werking van een toestel.

De elektriciteitsschade (ingevolge kortsluiting, overbelasting; blikseminslag…)
Schade ten gevolge van een aanrijding door een voertuig; val van een boom of van een deel van een gebouw van een buur.
Inbraakschade veroorzaakt door inbraak of vandalisme aan Uw woning.
Storm (dekking vanaf 80 km/uur) en hagel, sneeuw- en ijsdruk

Waterschade

Naast het wegvloeien van water uit sanitaire- en huishoudtoestellen en lekken in leidingen dekken wij eveneens de schade door het accidenteel wegvloeien van water uit aquariums en waterbedden. Wij verzekeren ook waterinsijpelingen doorheen de daken en het terugvloeien van water ten gevolge van een gebrekkige evacuatie door de openbare riolen.

Glasbreuk

U bent verzekerd voor het breken of barsten van ruiten, spiegels, spiegelglas, doorzichtige of doorschijnende plastieken koepels of panelen, hobbyserres en ruiten van ovens.
Ook ondoorzichtbaarheid van isoleerruiten te wijten aan condensatie is verzekerd.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Wij vergoeden schade die uw eigendom (gebouw of inhoud) veroorzaakt aan anderen.(vb. de val van een schouw of een sierstuk op een voorbijganger of voertuig)

Waarborguitbreidingen (automatisch toegekend)
Dekking van de inhoud, meegenomen op reis, tegen brand en ontploffing;
Dekking van uw aansprakelijkheid wanneer u of één van uw kinderen
Een vakantieverblijf bewoont
Een studentenkamer bewoont
Een familiefeest organiseert
Reddingskosten (o.a. bewaarkosten voor de meubels)
Kosten van opruiming en afbraak
Herstelling van tuin en beplantingen na schade
Erelonen van experten

Vanaf 1 maart 2006 moet elke brandverzekering ook de dekking 'natuurrampen' bevatten. Deze waarborg dekt volgende gevaren :

• Overstroming
• Overlopen of opstuwing van openbare rioleringen
• Aardverschuivingen of grondverzakkingen
• Aardbevingen

SCHADEGEVALLEN

Kantoor GODEFROIDT Peter staat in voor een snelle afhandeling van de schadedossiers.
Dit houdt in dan voor kleine schadedossiers deze onmiddellijk kunnen afgehandeld worden.
Een snelle en goede regeling staan hierbij garant.
Bij grote dossiers staat ons kantoor steeds aan uw zijde voor advies en verdediging.
Bovendien hebt U het privilege van een persoonlijk makelaar die U bijstaat bij expertises en ervoor zorgt dat U steeds de correcte vergoeding krijgt die U verdient.

CONTACTEER ONS GERUST VOOR EEN AFSPRAAK, VOLLEDIG VRIJBLIJVEND.

bottom of page