top of page
PARTICULIEREN

Autoverzekering particulieren

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Elke bezitter van een voertuig krijgt te maken met de verplichte verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’.
Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Vermits wij onafhankelijk makelaar zijn kunnen wij voor U via computeranalyse de beste keuze maken tussen de verschillende maatschappijen.

Ook voor jonge bestuurders zoeken wij de beste oplossingen. In het verzekeringsbudget van een gezin neemt de autoverzekering een belangrijke plaats in. Een gestolen wagen, een gebroken ruit zijn helaas geen uitzonderingen meer. Daarom is het belangrijk u tegen deze risico’s extra te verzekeren. Ook de bescherming van de bestuurder moet gewaarborgd worden.

BEPERKTE OMNIUM

Deze Omniumformule vergoedt de schade aan het eigen voertuig ten gevolge van

• Brand: ook door ontploffing, blikseminslag, vuurschade.
• Diefstal: ook beschadiging na poging tot diefstal, leegspuiten van brandblussers, meestal zonder vrijstelling
• Glasbraak: breken en barsten van de ruiten, vb steenslag,
• Natuurschade: vb overstroming, hagel, grondverschuiving, storm, loslopend wild

VOLLEDIGE OMNIUM

De Stoffelijke Schade aan het eigen voertuig, veroorzaakt door een plotse gebeurtenis, is enkel te verzekeren via de Volledige Omnium. Naast de waarborgen Brand, Diefstal, Glasbraak en Natuurschade (zie Beperkte Omnium), biedt de polis ook de volgende dekkingen : 

• Aanraking met vreemde voorwerpen: vb aanrijding tegen auto, fietser, paaltjes, gevels, ...
• Vandalisme: vb krassen, graffiti,
• Contract met het weggedeelte: vb vluchtheuvel, put in het wegdek.

Bij schade wordt er vergoed volgens de gekozen waardebepaling (nieuwwaarde, overeengekomen waarde, werkelijke waarde, …) en vrijstelling(en).
Bovendien zorgen waardegaranties in uw omniumdekking voor minimale afschrijvingen van Uw voertuig bij een totaal verlies.

BESTUURDER

Ieder jaar vallen er in het Belgische verkeer meer dan 18.000 zwaargewonden, waaronder ruim 7.500 bestuurders. Wist u dat de bestuurder die een ongeval veroorzaakt, vaak de enige gewonde is die geen recht heeft op een vergoeding voor zijn medische kosten, en zelfs geen enkele schadeloosstelling krijgt voor blijvende lichamelijke letsels?
Wanneer u als bestuurder een ongeval veroorzaakt en gekwetst geraakt kan u nergens terecht voor een vergoeding.. Een bestuurdersverzekering is dan ook een absolute must. 

• Zij komt tussen in medische kosten,
• keert een dagelijks bedrag uit in geval van hospitalisatie,
• keert een kapitaal uit i.g.v. blijvende invaliditeit of overlijden,

En dit alles voor een beperkte meerkost!

BONUS MALUS

Sinds enkele jaren zijn maatschappijen vrij om het bonus malus systeem te behouden of aan te passen.
Sowieso zal bij iedere maatschappij Uw premie afhankelijk zijn van Uw schadeverleden.
Het is vooral het schadeverleden van de laatste 5 jaar die hierin een rol speelt.

Weet u al dat wij ervoor kunnen zorgen dat u aan de laagste graad zit indien u de laatste 5 jaar geen schade in fout hebt veroorzaakt.
Zorg voor een autoverzekering die uw bonus malus graad behoudt na schade.
Vele zogezegd goedkopere maatschappijen rekenen zware tariefaanpassingen aan na schade.
Informeer U hierover bij Uw makelaar!

BIJSTANDSVERZEKERING

Niks is meer vervelend dan pech met de wagen, in Uw garage thuis, in Uw streek, of erger nog in het buitenland op reis. Neem daarom steeds een goede bijstandsverzekering voor Uw wagen.

Bij pech of ongeval komt men ter plaatse en herstelt men indien mogelijk, zoniet wordt Uw wagen getakeld naar Uw garage en krijgt U een vervangvoertuig ter beschikking.
Het kan reeds vanaf €50 per jaar.

Gaat U op reis, zorg dan zeker voor een degelijke bijstandspolis die Uw gezin beschermt.
Dit kan via een jaarcontract of enkel voor de periode van Uw reis.

Wij werken samen met de meeste reisbijstandsorganisaties

Europ assistance
Allianz
Touring

CONTACTEER ONS GERUST VOOR EEN AFSPRAAK, VOLLEDIG VRIJBLIJVEND.

bottom of page