top of page
ZELFSTANDIGEN

Wagenpark zelfstandigen: auto / lichte vracht / vrachtwagen

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Elke bezitter van een voertuig krijgt te maken met de verplichte verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Vermits wij onafhankelijk makelaar zijn kunnen wij voor U via computeranalyse de beste keuze maken tussen de verschillende maatschappijen. Ook voor jongere bestuurders zoeken wij een oplossing.
In het verzekeringsbudget van een bedrijf vormt het wagenpark een belangrijke plaats in, kies daarom voor een kwalitatieve polis met uitgebreide waarborgen.

Een gestolen wagen, een gebroken ruit zijn helaas geen uitzonderingen meer. Ook inbraken in lichte vracht en vrachtwagens zijn de dag van vandaag schering en inslag. Wat met de goederen en machines die in je voertuig liggen. Vraag daarom zeker ook meer informatie achter een goede transportverzekering. Zo is ook alle inboedel in je lichte vracht volledig verzekerd tegen diefstal of schade door ongeval.
Ook de bescherming van de bestuurder moet gewaarborgd worden.

BEPERKTE OMNIUM

Deze Omniumformule vergoedt de schade aan het eigen voertuig ten gevolge van
• Brand: ook door ontploffing, blikseminslag, vuurschade.
• Diefstal: ook beschadiging na poging tot diefstal, leegspuiten van brandblussers, meestal zonder vrijstelling
• Glasbraak: breken en barsten van de ruiten, vb steenslag,
• Natuurschade: vb overstroming, hagel, grondverschuiving, storm, loslopend wild

VOLLEDIGE OMNIUM

De Stoffelijke Schade aan het eigen voertuig, veroorzaakt door een plotse gebeurtenis, is enkel te verzekeren via de Volledige Omnium.
Voor een bedrijf is het verlies van een voertuig door ongeval een serieus probleem en dient dit zo vlug mogelijk hersteld of vervangen te worden. Bij een omniumverzekering kiest U voor 100% garantie op onmiddellijke vergoeding, ook bij ongevallen met discussie, vluchtmisdrijven,….. en kan U als zelfstandige vlug uw taken verderzetten.

Naast de waarborgen Brand, Diefstal, Glasbraak en Natuurschade (zie Beperkte Omnium), biedt de polis ook de volgende dekkingen: 

• Aanraking met vreemde voorwerpen: vb aanrijding tegen auto, fietser, paaltjes, gevels, ...
• Vandalisme: vb krassen, graffiti,
• Contract met het weggedeelte: vb vluchtheuvel, put in het wegdek.

Bij schade wordt er vergoed volgens de gekozen waardebepaling (nieuwwaarde, overeengekomen waarde, werkelijke waarde, …) en vrijstelling(en).

TRANSPORTVERZEKERING

Bij een diefstal of ongeval is je voertuig zelf volledig verzekerd wanneer je een omnium hebt afgesloten.
Maar wat met de inboedel van je lichte vracht, vrachtwagen. Wat bij een inbraak in je lichte vracht en al je machines of koopwaar worden gestolen. Wat bij een zwaar ongeval waarbij een dure machine zwaar beschadigd is. Vraag daarom zeker meer info over een goede transport verzekering.

BESTUURDERSVERZEKERING

Ieder jaar vallen er in het Belgische verkeer meer dan 18000 zwaargewonden, waaronder ruim 7500 bestuurders. Wist u dat de bestuurder die een ongeval veroorzaakt, vaak de enige gewonde is die geen recht heeft op een vergoeding voor zijn medische kosten, en zelfs geen enkele schadeloosstelling krijgt voor blijvende lichamelijke letsels ?

Wanneer u als bestuurder een ongeval veroorzaakt en gekwetst geraakt kan u nergens terecht voor een vergoeding.. Een bestuurdersverzekering is dan ook een absolute must.

• Zij komt tussen in medische kosten,
• keert een dagelijks bedrag uit in geval van hospitalisatie,
• keert een kapitaal uit i.g.v. blijvende invaliditeit of overlijden,

En dit alles voor een beperkte meerkost !
Zo kan U als zelfstandige tijdens de periode die U werkonbekwaam bent door een verkeersongeval toch belangrijke vergoedingen ontvangen die Uw toekomst/voortbestaan als zelfstandige voor een stuk veilig stellen.

BIJSTANDSVERZEKERING

Niks is meer vervelend dan pech met de wagen, lichte vracht of vrachtwagen.
Klanten moeten verder bediend worden, goederen geleverd.

Neem daarom steeds een goede bijstandsverzekering voor Uw voertuigen zodat onmiddellijk voor een herstelling of een vervangvoertuig kan gezorgd worden.

Wij werken samen met de grootste reisbijstandsorganisaties.

CONTACTEER ONS GERUST VOOR EEN AFSPRAAK, VOLLEDIG VRIJBLIJVEND.

bottom of page