top of page

Beroepsaansprakelijkheid zelfstandigen

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Door de uitoefening van een activiteit kunt U Uw gebruikelijke klanten of partners, of zelfs derden, schade toebrengen.
Het gaat hier over de toegebrachte stoffelijke of lichamelijke schade aan de klant, tijdens het uitvoeren van de werken. De eventuele schade aan Uw eigen werk wordt in deze polis niet als “schade aan derden” vergoedt.
Vb tijdens het plaatsen van een raam ontschiet dit raam u en valt in de grond bij de klant. De burgerlijke aansprakelijkheidspolis zal de schade aan de vloer vergoeden doch niet zorgen voor de vergoeding van een nieuw raam. Dit is ten koste van de aannemer.

Als U aansprakelijk wordt gesteld, dan riskeert U de factuur te moeten betalen en komt ook de toekomst van Uw bedrijf in het gedrang.
Een aansprakelijkheidsverzekering (BA) is dan ook een noodzakelijke investering.
Wij stellen U de BA uitbating voor.

BASISDEKKINGEN

• zaakschade
• letselschade
• onstoffelijke schade

Bovendien:

• In sommige gevallen is ook de dekking BA na levering absoluut noodzakelijk.
Deze dekking vergoedt de schade veroorzaakt door Uw produkten na levering of door werken na uitvoering.
Vb 2 jaar na het plaatsen van de open haard breekt er een brand uit bij de klant.
Oorzaak, een fout van U als installateur ligt hier aan de basis.

• Een belangrijke bijdekking in de beroepsaansprakelijkheidspolis is de dekking toevertrouwd voorwerp.
In vele zelfstandige activiteiten krijgt U voertuigen, voorwerpen van klanten toevertrouwd die U in het bedrijf repareert. Stel dat U aan deze goederen schade toebrengt tijdens deze reparatie zijn deze verzekert in de dekking toevertrouwd voorwerp.

• Ook een juridisch geschil bij een schadegeval zit soms vlugger in je brievenbus dan je zou denken.
Breidt daarom steeds je polis beroepsaansprakelijkheid uit met een goede rechtsbijstandsdekking.

• Indien U uitbater bent van een plaats die voor het publiek noodzakelijk is (vb restaurant) bent U wettelijk verplicht een verzekering objectieve aansprakelijkheid af te sluiten.

Afhankelijk van Uw activiteit zult U misschien bepaalde bijkomende dekkingen op maat nodig hebben.
Vb uw effectieve beroepsaansprakelijkheid als architect, verpleger of chirurg,…

CONTACTEER ONS GERUST VOOR EEN AFSPRAAK, VOLLEDIG VRIJBLIJVEND.

bottom of page