top of page

Pensioenplanning

Als zelfstandige is het heel belangrijk dat U zorgt voor een degelijke pensioenplanning.
Iedereen weet heel goed dat het wettelijk pensioentje van een zelfstandige er geen is om een zorgeloze oude dag mee te door te brengen.
Het pensioen dat u als zelfstandige krijgt, ligt een stuk lager dan dat van een werknemer.
Dat verschil kan tot 40 procent bedragen.
U kan als zelfstandige op verscheidene manieren zorgen voor een zorgeloos pensioen.

1. Via een opbouw van mooie financiële reserves of onroerende goederen
2. Via het onderschrijven van een VAPZ

Verzeker ook als zelfstandige uw pensioen.
Met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) kiest u zelf hoeveel u spaart en hoe vaak u bijdragen stort. Bovendien kunt u een mooi belastingvoordeel genieten.

Uw voordelen

• Dubbele besparing:
Onder bepaalde voorwaarden kunt u het bedrag van de gestorte premies aftrekken als beroepskosten.
Doordat deze premies fiscaal aftrekbaar zijn, vermindert ook het bedrijfsinkomen dat als basis geldt voor de berekening van uw toekomstige sociale bijdragen.
• Soepelheid:
U kiest zelf het bedrag van uw premies en de frequentie van uw stortingen (maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks).
• Gewaarborgd rendement: uw spaargeld brengt een rendement op dat voor 100% gewaarborgd is.
• Cumuleerbaar:
De voordelen van het VAPZ kunnen gecumuleerd worden met die van andere pensioenspaarplannen om u bij uw pensioen een mooi kapitaal te garanderen.

3. Via het onderschrijven van een IPT of groepsverzekering (zie vorige pagina)

Simulatie*

simulatie pensioenplanning

Als iemand van 25 jaar oud 40 jaar lang het maximumbedrag van € 950 per jaar spaart, dan heeft hij op zijn 65ste een kapitaal van 38.000 euro ingelegd. Rekening houdend met de instapkosten en met een rente van bijvoorbeeld 2,5%, wat een voorzichtige prognose is, groeit dat kapitaal op die 40 jaar aan tot 53.069 euro.

Op zijn zestigste moet hij op zijn spaarpot ongeveer 10% belastingen betalen.. Dat vraagt de overheid in ruil voor die jaarlijkse belastingvermindering. Zijn winst is dan 9.880 euro. Als je die 40 jaar belastingvermindering nog eens meetelt, komt hij dus aan een totale opbrengst van 21.280 euro.

*simulatie biedt geen garantie

BRON zie een - woensdag 7 mei 2014

CONTACTEER ONS GERUST VOOR EEN AFSPRAAK, VOLLEDIG VRIJBLIJVEND.

bottom of page