top of page

Groepsverzekering - ipt

VOOR BESTUURDERS: IPT, EPT & GROEPSVERZEKERING

Als bestuurder van een vennootschap kunt u een aanvullend pensioen opbouwen via een interne of externe pensioentoezegging (IPT of EPT). Een IPT is altijd individueel (de vennootschap legt een pensioenreserve aan voor de bedrijfsleider), een EPT kan ook collectief zijn (bijvoorbeeld een groepsverzekering).

De IPT en EPT zijn cumuleerbaar met een VAPZ op voorwaarde dat de 80%-regel wordt gerespecteerd.
Die regel houdt in dat de som van uw wettelijk pensioen en aanvullende pensioenen niet groter mag zijn dan 80% van uw laatste bruto jaarinkomen.

De bijdragen die u voor een groepsverzekering betaalt, worden als aftrekbare beroepskosten beschouwd. De bijdragen moeten dan wel betrekking hebben op bezoldigingen die ten minste maandelijks worden toegekend en waarop bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden. De 80%-regel moet gerespecteerd worden.
Een IPT of groepsverzekering zijn voor U als zaakvoerder een ideale manier om op een fiscaalvriendelijke manier kapitaal uit uw vennootschap over te hevelen naar Uw privé rekening.

VOOR WERKNEMERS

Ook voor Uw werknemers kan een extra pensioen worden aangelegd via een groepspolis door het bedrijf. 
Vraag om een duidelijk plan op maat gemaakt voor Uw vennootschap.

CONTACTEER ONS GERUST VOOR EEN AFSPRAAK, VOLLEDIG VRIJBLIJVEND.

bottom of page