top of page

Hospitalisatie groep zelfstandigen

Uw ziekenfonds betaalt slechts een deeltje van de ziekenhuisfactuur terug. Zeker bij langdurige verpleging met intensieve nazorgen en revalidatie kunnen de financiële gevolgen zwaar zijn. Een goede hospitalisatieverzekering is daarom zeker geen overbodige luxe voor Uzelf als zaakvoerder en/of voor uw werknemers.

Zo zijn niet alleen de hospitalisatiekosten inbegrepen maar ook alle kosten voor en na de operatie.

Bovendien kan U bij een vaststelling van een zware ziekte levenslang genieten van tussenkomst in de ambulante kosten zonder hospitalisatie aan de basis.

En nog dit ten laatste, als je beslist een hospitaliatieverzekering te nemen, zorg dan dat je onmiddellijk de juiste keuze maakt.
Belangrijk: eenmaal aangesloten kan de maatschappij Uw contract nooit opzeggen wegens zware schadelast.

Van zodra Uw onderneming 5 personen tewerksteld (zaakvoerder inbegrepen) kan U een hospitalisatiepolis onderschrijven onder het stelsel van een groepspolis. Zo biedt U Uw werknemers een extra voordeel aan en zorgt U voor bijkomende stabiliteit in uw personeelsbestand.

Voor deze groepspolissen werken wij samen met volgende partners

DKV
AG insurance

CONTACTEER ONS GERUST VOOR EEN AFSPRAAK, VOLLEDIG VRIJBLIJVEND.

bottom of page